Veiligheid en Gezondheid

MYTHODY FESTIVAL

De algemene regels voor de Gezondheid van de deelnemers van het MYTHODY FESTIVAL, zullen 24 uur per dag nageleefd worden.

Vrijwilligers van het festival assisteren bij de toelating van de bezoekers en kampeersders en bij de verkoop van kaartjes. Ze bevinden zich ook op het festival terrein met als doel om zo snel mogelijk alarm te slaan bij moeilijkheden.

Vijf dagen strand, vakantie,goed gezelschap en onophoudelijk muziek!

Veiligheid en Gezondheid

In overeenstemming met de algemene maatstaven voor veiligheid en gezondheid.

In verband met de veiligheid van het dorp zal er 24 uur beveiliging zijn door een speciaal beveiligingsbedrijf. Zij zorgen voor de beveiliging van de ingangen en zijn aanwezig op plaatsen waar betalingen plaatsvinden. Ook zullen zij over het kampeerterrein, de parkeerplaats ed.  patroullieeren.

Ook zullen er speciaal getrainde personen tussen de menigte rondlopen met als doel problemen te voorzien en te voorkomen of te reageren op andere onvoorziene omstandigheden.

De programmering en het toezicht betreffende de onderwerpen die betrekking hebben op de basisregels voor de veiligheid van de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers van het Festival is in handen van de Heer Anastasios G.Gerasimatos Gerasimos, die een jarenlange ervaring heeft met het toezichthouden op zeer grote evenementen.Hij  is van het allergrootste belang voor het welslagen van het MYTHODY FESTIVAL,  doorzijn jarenlange ervaring met soortgelijke evenementen( OAKA, het Olympisch Stadium, Kallimarmaro,het oude olympisch stadium in het centrum van Athene e.d.). Hij is een persoon met een zeer goede opleiding. Hij is een gediplomeerd hoofd van het Duitse Rode Kruis op het gebied van rampen en is tevens opleider van personeel bij het Duitse Rode kruis voor het leiden/ organiseren bij rampen.

De benoeming van een toezichthouder voor de veiligheid voor de gezondheid van de deelnemers aan het MYTHODY FESTIVAL  is nodig voor het veiligstellen van het permanente volgen van de gebeurtenissen binnen het terrein , en een volledige registratie en met als resultaat een direct reageren bij problemen.

Er is in voorzien, dat de toezichthouder op de veiligheid  nauw samenwerkt met de Griekse politie en zal ter plaatse beoordelen of hun aanwezigheid gewenst is.

Medische Hulp

Op het terrein van het Festival zullen artsen en verpleegkundigen aanwezig zijn die gespecialiseerd zijn in het geven van eerste Hulp en er zal ook een goed voorziene apotheek zijn.

Er zal ook een ambulance met gediplomeerd personeel op het terrein aanwezig zijn om bij incidenten direct ter beschikking te zijn voor overbrenging naar een medische instelling.

Het dorp zal samenwerken met het gezondheidscentrum in Archea Olympia of met het algemene ziekenhuis in Pyrgos.

mythody_camping_2.jpg
mythody_festival_beach_2.jpg

 

 

De afvalverwerking

Het afval van het dorp bestaat hoofdzakelijk uit papier en blikjes. De schoonmaakdienst verzamelt zeker 2x per dag alle afval en geeft het daarna aan een recycling bedrijf.

Het onkruid op de terreinen naast het strand zijn in samenwerking met de Gemeente Andritsaina -Krestena verwijderd, dit in het kader van de jaarlijkse schoonmaak vanwege het brandgevaar.

Na het schoonmaken worden er borden geplaatst met de richtlijnen voor de veiligheid.

Met een speciaal respect voor de natuur in ons dorp.

MYTHODY FESTIVAL

Het MYTHODY FESTIVAL eindigt met de werkzaamheden zoals het afbreken van de stellages op het terrein. De podia, alle projecten en bouwsels worden afgebroken en verwijdert van het terrein. Het terrein zal worden opgeleverd in zijn vroegere staat, vrij van zaken die schade kunnen veroorzaken aan de natuurlijke omgeving.

Gedurende het festival zullen de deelnemers geinformeerd worden door de vrijwilligers om hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken op het hele terrein te deponeren.

Het ophalen van het afval vindt regelmatig plaats tijdens het Festival.

De deelnemers worden gevraagd om respect te hebben voor de specifieke natuur op en rond het terrein. We vertrouwen erop dat iedereen zich inzet om de natuur van het gebied te beschermen zodat we hetzelfde terrein voor een volgend evenement kunnen gebruiken.

De Horeca e.d.

De Horeca e.d.

Mini Market's

Mini Market's

Medische Hulp

Medische Hulp

Parking

Parking

Contact Us

@ 2018 All rights reserved by Mythody Festival.
Κατασκευή Ιστοσελίδων: Z-Design.gr

Search